Periodontitt

Hva er periodontitt?


Periodontitt er en betennelse i tennenes støttevev. Betennelsen kan skyldes dårlig munnhygiene og gjør at kjevebenet rundt tennene brytes ned. Om tilstanden ikke behandles, kan det føre til at tenner løsner og må fjernes.


Tegn på periodontitt


Omlag 10 % av den voksne befolkning utvikler alvorlig periodontitt. Ved periodontitt er det få subjektive symptomer. Enkelte vil likevel kunne oppleve dårlig ånde og blødning fra tannkjøttet. Tannkjøttet vil også være noe ømt og hovent. Senere i sykdomsforløpet vil tenner kunne bli løsere, og eventuelt flytte på seg.

Utviklingen av periodontitt


Mangelfullt renhold kan gi en overfladisk betennelse i tannkjøttet (gingivitt). Tannkjøttet blir da hovent og får en mørkere rødfarge. Det vil også blø ved berøring og føles ømt. Dette skyldes bakterier og mykt belegg som blir liggende langs tannkronen (fig. I).

tann1.png
tann2.png
tann3.png
tann4.pngDersom belegget ikke fjernes, vil det over tid forkalkes og bli hardt. Det er dette vi kaller tannstein. Tannstein forsterker betennelsen som fører til at benet rundt tennene brytes ned. På denne måten vil tannstein og bakteriebelegg kunne strekke seg stadig lenger ned langs rotoverflaten. Bentapet kan over tid bli så omfattende at tenner løsner og eventuelt må fjernes.


Normalt går det mange år før en tann går tapt som følge av periodontitt. Av og til opplever man likevel hurtig nedbrytning av tannfestet. Dette skyldes spesielle bakterier og det kan i slike tilfeller ofte være nødvendig med antibiotika som en del av behandlingen.


Behandling av periodontitt

kalender.png


Tannlege eller tannpleier starter med en grundig undersøkelse der sykdommens alvorlighetsgrad kartlegges. Det lages deretter et individuelt tilpasset behandlingsopplegg.

 

tannbørste.png

God munnhygiene er en forutsetning for at behandlingen av
periodontitt skal bli vellykket. Behandlingen vil derfor innledes med hygieneopplæring. Det blir da demonstrert korrekt børsteteknikk og gitt opplæring i bruk av hjelpemidler for renhold mellom tennene.

Neste behandlingstrinn består i å fjerne belegg og tannstein fra
tennenes rotoverflate. Målet er å etterlate glatte rotoverflater slik at det blir lettere å holde tennene rene.

pirk.png

Behandlingen er tidkrevende og strekker seg vanligvis over flere
tannlegebesøk. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med kirurgisk
behandling for å få tilgang til rotoverflatene og kontroll over
periodontitten.

Plakk og tannstein dannes hele tiden. Etter endt behandling vil det
derfor være nødvendig med oppfølgende kontroller og vedlikeholdsrens
av tennene for å holde periodontitten i sjakk. Munnhygienen må
kontrolleres, og instruksjonen må gjerne repeteres.

Selv om periodontittbehandlingen utføres korrekt og etter beste
evne, kan man ikke utelukke at tenner likevel går tapt på sikt.

Andre forhold ved periodontitt

  • Det er påvist at røyking fremskynder utviklingen av periodontitt og gir et dårligere behandlingsresultat. Det er derfor anbefalt å slutte å røyke.
  • Stress, nedsatt immunforsvar, enkelte sykdommer og medisinbruk kan gjøre at nedbrytningen av kjevebenet skjer raskere. Arv er også en viktig faktor. Vær derfor ekstra oppmerksom dersom du vet at andre i familien har hatt problemer med tannkjøttet. 
  • Etter folketrygdloven § 5-6 kan det gis stønad til systematisk behandling av periodontitt. Det kan også gis stønad til å erstatte tenner som er gått tapt som følge av periodontitt.