Tanntrekking - Informasjon etter behandling

Etter tanntrekking / kirurgisk fjernelse av visdomstann skal du:

 

 • stanse blødningen ved å presse en steril kompress mot såret. Dette tar normalt 20-30 minutter.

 • la såret være mest mulig i ro. Ikke kjenne borti med tungen.

 • ta første smertestillende tablett innen 30 - 45 minutter. Svelges med vann.

 • vente 2 timer med å spise. Tygg maten på motsatt side de første dagene.

 • vente 6-12 timer med å røyke.

 • unngå kraftig munnskylling de første 2-3 døgn.

 • unngå harde anstrengelser (tung løfting, trening, etc.) de første dagene.

 • unngå tannbørsting i operasjonsområdet den første uken. Tennene forøvrig pusses som normalt.

 • skylle munnen med klorhexidinløsning (f.eks. corsodyl) morgen og kveld i 1 uke (kun ved kirurgisk inngrep). Skyll ut tannkremrester før du bruker corsodyl.

Smertestillende tabletter :


Svake smerter: 1 tabl. Ibux 600 mg. tas etter ca. 30 - 45 minutter. Gjenta ved behov med 4-5 timers mellomrom. (Merk: Ikke ta ibux om du er gravid eller har magesår)
veske.png
Moderate smerter: 1 tabl. ibux 600 mg. + 2 tabl. paracet 500 mg. tas samtidig etter ca. 30 - 45 minutter. Gjenta doseringen ved behov med 4-5 timers mellomrom.
(Merk: Ikke ta ibux om du er gravid eller har magesår)
Sterke smerter: 1 tabl. Paralgin forte eller Pinex forte tas etter ca. 30 - 45 minutter. Gjenta ved behov med 4-6 timers mellomrom.
(Merk: unngå bilkjøring ved bruk av paralgin forte / pinex forte)

Det kan forventes noe hevelse og smerter den første uken. Det er anbefalt at du tar smerte- stillende tabletter på følgende måte:

 

Eventuelt :

 

 • I enkelte tilfeller legges en liten tøybit med antibiotikasalve i operasjonssåret. Denne skal normalt fjernes etter 1-2 døgn. Om man ikke klarer dette selv, bør tannlegen kontaktes.
 •  Eventuelle sting skal normalt fjernes hos tannlegen etter ca. 1 uke.

NB! Dersom smertene øker etter 1 - 2 døgn, kan dette skyldes betennelse i kjevebenet. Man bør derfor ta kontakt med tannlegen dersom noe virker unormalt eller om man har spørsmål