velkommen til Horten Tannlegesenter!

Horten Tannlegesenter åpnet september 2010. Vårt team bestående av 7 tannhelsesekretærer, 1 tannpleier og 5 tannleger ønsker deg velkommen til en topp moderne klinikk der omsorg, kvalitet og forebygging står i sentrum.

Vi er 4 likestilte deleiere, tannlege Jon Camillo Wille, Petter Haugen, Gunnar Kjendlie og Christina Kjendlie, som sammen drifter Horten Tannlegesenter. I tillegg jobber tannlege Jorunn Aasvik og tannpleier Grete S. Nielsen samt 7 tannhelsesekretærer ved Horten Tannlegesenter. Alle tannlegene er medlemmer av Den norske Tannlegeforening, og vi er utdannet ved odontologisk fakultet i henholdsvis Oslo, Bergen og Tromsø. Vi ser fordeler av å jobbe i et større felleskap; det øker kapasiteten til å innhente ny kunnskap og erfaring, det muliggjør investeringer i godt utstyr, og vi kan konsultere hverandre i tilfeller der dette er hensiktsmessig for deg. I tilfeller der det er behov for henvisning til spesialist, har vi et etablert samarbeid med dyktige spesialister i alle fagdidpliner.

Vi ønsker å lytte til deg som pasient, og at vi sammen med dine behov og vår fagkunnskap ivaretar deg og din tannhelse på best mulig måte slik at opplevelsen hos oss blir positiv. Vi mener pasienten bør få mulighet til innsikt i hva tannlegen og tannpleier gjør, og det er vår jobb å veilede og gi råd slik at man selv kan bidra til å fremme en god tannhelse. Vi vil tilby riktig behandling til riktige priser og med begrunnede alternative behandlingsvalg.

Vi er oppdatert på gjeldende refusjonsordninger og pasientrettigheter vedrørende tannbehandling.

Vi ønsker gamle og nye pasienter velkommen til et tannlegekontor vi er stolt av!